Înapoi

RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ION D. TRAJANESCU - 140 DE ANI DE LA NAŞTERE


Pentru a cinsti memoria arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964), la 140 de ani de la naşterea sa, Institutul Naţional al Patrimoniului - I.N.P. continuă ciclul de proiecte culturale intitulat "Restauratori români", beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii". Acest ciclu de proiecte culturale îşi propune să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, care au activat şi în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice - C.M.I.
Ciclul de proiecte culturale a fost iniţiat anul trecut, prin evocarea activităţii arhitectului Horia Teodoru (1894-1976).
Proiectul din anul acesta îşi propune să omagieze şi să difuzeze bogata activitate a lui Ion D. Trajanescu, arhitect, restaurator, publicist şi profesor. O atenţie specială se acordă activităţii sale în domeniul protecţiei şi restaurării monumentelor istorice, desfăşurată în cadrul Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, prin cercetarea, digitizarea şi inventarierea documentelor datorate acestuia, aflate în arhiva şi biblioteca I.N.P.
În cadrul fondului arhivistic al C.M.I., documentele întocmite de arhitectul Ion D. Trajanescu sunt substanţiale şi semnificative. Memorii, referate, note, antemăsurători şi devize, corespondenţă, sunt prezente toate în dosarele monumentelor istorice de care s-a ocupat restauratorul. Colecţia de planşe semnate de Ion D. Trajanescu, aflate în Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, conţine piese desenate - schiţe, studii, relevee şi proiecte de restaurare - realizate de-a lungul celor cincisprezece ani de activitate în cadrul Serviciului Tehnic al C.M.I.
Importanta sa activitate de arhitect proiectant, desfăşurată până în ultimii ani ai vieţii, este documentată prin repertorierea proiectelor sale. De un real folos au fost şi documentele din arhiva Uniunii Arhitecţilor din România - U.A.R., cum ar fi un memoriu de activitate al arhitectului Ion D. Trajanescu, din anul 1954, precum şi materialele documentare din biblioteca U.A.R.
Ion D. Trajanescu a desfăşurat şi o bogată activitate publicistică. În perioada 1909-1916, a publicat în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice şi în anuarele C.M.I., studii, cercetări, memorii şi rapoarte. S-a încercat repertorierea întregii activităţi publicistice a arhitectului, desfăşurată şi în revistele Arhitectura, Artele Frumoase, Urbanismul ş.a., până în anii 40 ai secolului trecut. Articolele sale, precum şi volumele publicate au fost repertoriate şi digitizate.
Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea interesului şi întărirea ataşamentului faţă de fondul cultural construit, prin înlesnirea accesului publicului specializat precum şi a publicului larg la documente legate de istoria arhitecturii româneşti şi de protejarea monumentelor istorice.

Echipa de proiect este alcătuită din:
arhitect Anca FILIP coordonator proiect
arhitect Iosef KOVACS
arhitect Gheorghe SION
dr. arheolog Daniela MIHAI
arhitect Alexandru RUSETE
istoric Alin SAIDAC
arhivist Iuliu ŞERBAN
analist Vasile ANDREI