Înapoi

Dosare din arhiva I.N.P., fondul C.M.I., care conțin documente realizate de Ion D. Trajanescu

Planşe realizate de Ion D. Trajanescu, aflate în arhiva I.N.P., fondul C.M.I.

Memorii de activitate publicate în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice

 

Dosare din arhiva I.N.P., fondul C.M.I., care conțin documente realizate de Ion D. Trajanescu

În arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fondul Comisiunea Monumentelor Istorice, se păstrează documente datorate arhitectului Ion D. Trajanescu, care ilustrează activitatea sa în cadrul Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, desfăşurată în perioada 1907-1924: memorii, antemăsurători şi devize, note, referate şi rapoarte, corespondenţă.

Nr. inv.: Cuprinsul dosarului: Anul sau anii extremi:  
554 BUCUREŞTI, Bis. Cişmeaua Mavrogheni (hramul Izvorul Tămăduirii). Chestionar, corespondenţă, devize, planuri, schiţe, referate, note de calcul. Cu timbre, reparaţii, consolidări, spălarea picturii. Semnatari: Ion D. Trajanescu, I. Mihail, N. Ghika, H. Teodoru. Filele deteriorate (pătate) 1921-1947 1921-1947
625 BUCUREŞTI. Biserica Scaune: corespondenţă, rapoarte, chestionar, plan, schiţe, inventarul obiectelor de cult ale bisericii, sec. XVIII - XIX, deviz reparaţii; cercetarea monumentului; istoric; descriere; lucrări necesare; amenajări; construirea palatului societăţii „Astra" (b-dul Carol 16) în zonă şi închirierea terenului bisericii; începerea construirii unui imobil în vecinătatea bisericii; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika- Budeşti, Ion D. Trajanescu, D. Onciul, Gr. Cerkez, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, Şt. Balş, Angela Scheletti. 1916-1939 pdf
746 BURDUJENI, jud. Suceava. Bis. Înălţarea Domnului a mănăstirii Todireni: chestionar, adrese, referate, deviz reparaţii, planuri restaurare; turn clopotniţă; semnatari: Ion D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, D. Onciul, V. Drăghiceanu. 1919-1921 pdf
1081 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Fundeni: corespondenţă, deviz reparaţii, divergenţe privind proprietate teren; menţinerea funcţiei de muzeu. Semnatari: V. Brătulescu, I. Mihail, Ion D. Trajanescu. 1920 pdf
1082 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Sf. Gheorghe (Olari): deviz reparaţii, recepţie lucrări, corespondenţă; semnatari: S. Becu, Mitropolia Ungro-Vlahiei, Ion D. Trajanescu. 1919-1920 pdf
1090 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă: corespondenţă; deviz reparaţii biserică; propunere amenajare orfelinat (cu schiţe), deviz reparaţii acoperiş biserică (1919); schiţe şi note pentru săpăturile arheologice din zona mormintelor (1925); schiţe releveu biseirica bolniţă; plan chilii nord, schiţe clopotniţă; semnatari: Virgil Drăghiceanu, P.E. Miclescu, Ion D. Trajanescu. 1919-1920 pdf
1451 DEZROBIŢI, com. Frânceşti, jud. Vâlcea - Mănăstirea „Dintr-un lemn" cu Bis. Naşterea Maicii Domnului: corespondenţă, necesitatea reparaţiilor urgente; deviz reparaţii biserică, bolniţă, străreţie, chilii (1920); deviz construire dig apărare incintă (1920); Cella Delavrancea donează 25.000 lei pentru reparaţii (1922); recepţie lucrări (1922), acte financiar-contabile, deviz reparaţii ziduri şi învelitoare chilii (cu un plan - 1924), devize reparaţii biserică (demolare pridvor, desfundare timpane, reamplasare pisanie) şi stăreţie (cu 2 planuri biserică şi 5 planuri stăreţie - 1928), deviz lucrări de întreţinere şi restaurare (1927-1934); semnatari: N. Ghika -Budeşti, Ion D. Trajanescu, colonelul Casei regale (Rădescu), V. Drăghiceanu, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu. 1919-1935 pdf
1597 FEDELEŞOIU, jud. Argeş - Schitul Fedeleşoiu cu Bis. Schimbarea la Faţă: corespondenţă, acoperiş deteriorat de furtună (1920), afectarea picturii; chestionar; degradare tâmplă, ofertă restaurare; deviz reparaţii şi întreţinere (1934), caiet de sarcini pentru restaurare pictură şi tâmplă (1935), recepţie lucrări (1936); Bis. Sf. Nicolae (Goranu): chestionar, corespondenţă, descriere, Episcopia cere dărâmarea ruinelor şi construirea unei biserici noi, CMI aprobă cu anumite condiţii (1933); Bis. Sf. Îngeri (Racoviţă): chestionar; semnatari: I. Mihail, Şt. Balş, Ion D. Trajanescu, P. P. Panaitescu, Al. Referendaru. 1920-1936 pdf
1784 GÂRCENI, jud. Vaslui - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, descriere; deviz reparaţii (1936); Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Trohan): chestionar; descriere; deviz reparaţii (1938); Bis. de lemn (Racova): chestionar; semnatari: Şt. Balş, Ion. D. Trajanescu. 1921-1940 pdf
1819 GOLEŞTI, jud. Muscel - Bis. Sf. Treime: chestionar; corespondenţă; date istorice, cerere reparaţii; deviz reparaţii clopotniţă (1920); oferte restaurare tâmplă; program de lucrări ale Atelierului de reparaţii CMI (1925); restaurarea tâmplei în cadrul atelierului CMI; deviz supraînălţare clopotniţă (1939); deviz consolidare şi restaurare clopotniţă (1946); deviz reparaţii acoperiş, zidărie interioară şi pictură (1950); 13 planşe - proiect pentru turlă clopotniţă (1946); semnatari. Ion D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, V. Drăghiceanu, A. Verona, H. Teodoru, V. Moisescu; P. Antonescu, Şt. Balş, A. Scheletti. 1915-1950 pdf
1834 GOVORA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Govora cu Biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă, cerere materiale pentru reparaţii chilii sud; situaţie lucrări chilii (1920); inscripţii clopote; chestionar; recepţie lucrări (1922); deviz reparaţii învelitoare clopotniţă (1922); descriere degradări; oferte pentru construire clopote; deviz consolidare zid incintă (1923); deviz lucrări întreţinere la biserică şi stăreţie (1930); deviz refacere învelitori chilii nord (1934); recepţie lucrări stăreţie (1940); acte financiar-contabile; descriere degradări după cutremur; deviz consolidare biserică şi clopotniţă (1941-1942); lucrări la stăreţie fără aprobare CMI; deviz refacere pavaj curte şi balcon chilii (1941); 5 planşe chilii; recepţie lucrări (1943); deviz reparaţii vechea trapeză, împrejmuire, clopotniţă (1943); deviz reparaţii turn clopotniţă (1945-1946); semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Ion D. Trajanescu, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, episcop Nifon Craioveanu, N. lorga, P. Antonescu, Em. Costescu, V. Brătulescu. 1920-1947 pdf
1991 IAŞI - Bis. Sf. Gheorghe (Mitropolia veche): corespondenţă; deviz refacere învelitoare (1921); deviz restaurare (faţade, soclu, cornişă, trotuar- 1935); cercetare după cutremur, deviz reparaţii şi consolidare (cu 1 planşă - 1943); semnalarea existenţei policandrelor de pe vremea lui Vasile Lupu; CMI cere inventar obiecte de patrimoniu (1943); deviz reparaţii urgente (1947) în urma bombardamentului din 1944; Mitropolia cere (1948) returnarea a 25 lăzi cu obiecte de patrimoniu ce fuseseră evacuate la biserica domnească din Curtea de Argeş; deviz reparaţii şi amenajări (1952); semnatari: Ion D. Trajanescu, P. Demetrescu, mitropoliţii Pimen, Irineu şi Valerie, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, Em. Costescu. 1921-1952 pdf
2038 IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia: corespondenţă; deteriorări cauzate de unităţile militare cazate în mănăstire în timpul primului război mondial; devize reparaţii de întreţinere (casele domneşti, sala gotică, chilii noi, turn clopotniţă -1921-1928); deviz restaurare (acoperiş biserică, sala gotică, chilii, turn clopotniţă - cu schiţe, 1929); recepţie lucrări (1930); cercetare pictură (1929); descriere text placa de marmură perete nordic al Sălii gotice (1930); obiecte găsite în urma săpăturilor arheologice din pridvorul bisericii (1933); deviz şi caiet de sarcini restaurare biserică, chilii nord, turn clopotniţă, cuhnie, case domneşti (cu schiţe releveu la biserică şi turn clopotniţă- 1950-1951); semnatari: V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, Ion D. Trajanescu, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, G. Balş, Şt. Balş, Em. Costescu, V. Moisescu. 1921-1951 pdf
2123 LAINICI, jud. Gorj - Schitul Lainici: chestionar; corespondenţă; descriere urmări (degradări şi profanări) din timpul primului război mondial; deviz reparaţii (biserică, clopotniţă, chilii, stăreţie - cu o schiţă şi întreţinere biserică (1934-1936); recepţie lucrări (1936); semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, G. Balş, N. lorga, I. L. Atanasescu. 1919-1944 pdf
2189 LUNGEŞTI, jud. Vâlcea - Mănăstirea Mamu cu biserica Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; date istorice; deviz restaurare clădiri incintă (1920); cercetare; degradări incintă (1933); deviz consolidare biserică (1941); cerere îndiguire contra inundaţiilor (1942); cercetare (1946); deviz restaurare chilii vest (cu 1 plan de situaţie şi 3 planşe proiect - 1946); semnatari: I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, D, Onciul, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanul, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu. 1919-1947 pdf
2426 NEGOEŞTI, jud. Ilfov - Bis. Sf. Voievozi (a fostei mănăstiri Negoeşti): corespondenţă; deviz reparaţii clopotniţă (1916); chestionar; date istorice; descriere; deviz reparaţii (1939); cercetare ruine chilii; deviz refacere zid incintă (1946); deviz consolidare şi modificare pridvor (1940); deviz restaurare pictură (1937); semnatari: I. D. Trajanescu, V. Moisescu, V. Drăghiceanu, I. Mihail, S. Becu, N. Ghika-Budeşti. 1916-1946 pdf
2493 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Sf. Apostoli (Cazaclii): chestionar; plan releveu (1918); stare precară (1937); deviz reparaţii (1937); Bis. Sf. loan Bogoslav: chestionar; semnatari: I. D. Trajanescu, Şt. Balş. 1918-1938 pdf
2497 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Naşterea Maicii Domnului şi Bis. Intrarea în Biserică (Vovidenia): descriere (1919); plan-releveu (1919); deviz reparaţii .la biserica Vovidenia (1923); deviz reparaţii acoperiş la ambele biserici (cu schiţe-relevee şi foto); descriere urmări cutremur; deviz restaurare după cutremur; semnatari: I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Şt. Balş. 1919-1943 pdf
2618 PETREŞTI, jud. Vlaşca - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva (Obislav): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1922); Bis. Sf. Treime (Moara din Groapă): chestionar; semnatar: I. D. Trajanescu. 1921-1922 pdf
2886 RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Toţi Sfinţii: chestionar; situaţie cu lucrări reparaţii (1921); deviz pentru dublare ferestre (cu un plan, 1924); deviz reparaţii curente (1928); recepţie lucrări (1932); descriere - lucrări executate la pictură (1940); deviz consolidare pridvor (1940); semnatari: I. Mihail, Ion D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru. 1921-1941 pdf
3010 SĂRĂCINEŞTI, jud. Vâlcea – Mănăstirea Sărăcineşti : corespondenţă; chestionar; deviz reparaţii; documentaţii restaurare, consolidare (1934 – 1944); recepţie lucrări; acte financiar-contabile; semnatari: Ion D. Trajanescu, V. Brătulescu, Şt. Balş, Al. Referendaru. I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanu, N. Ghika-Budeşti. 1919-1945 pdf
3185 STĂNEŞTI-LUNGEŞTI, jud. Vâlcea – Schitul Stăneşti: corespondenţă; cercetare (1919); deviz restaurare pictură (1941); mareşalul Ion Antonescu alocă 100.000 de lei pentru restaurarea bisericii (1943); schiţe releveu (1943); reparaţii la mormântul lui Stroe Buzescu (1943-1944); schiţă plan de situaţie (1950); semnatari: I. D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti; Horia Teodoru, I. L. Atanasescu. 1919 -1950 pdf
3365 TIMIŞOARA, jud. Timiş - Torontal - Bis. catedrală Trei Ierarhi: corespondenţă; extras din presă („Universul" din 22.03.1933) cu „Publicaţiune de concurs" pentru întocmirea planurilor de zidărie a catedralei; arhitectul Ion D. Trajanescu va întocmi proiectul catedralei; CMI trimite un delegat pentru a asista la concursul proiectanţilor; semnatari: N. Ghika-Budeşti, N. lorga, V. Drăghiceanu, I. D. Trajanescu. 1933-1935 pdf
3372 TISMANA, jud. Gorj - Mănăstirea Tismana cu biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; deviz reparaţii curente (1920); recepţie lucrări (1920); chestionar (1921); descoperire chenar uşă veche (1923); deviz reparaţii (învelitoare, cercevele, vopsitorie - 1924); deviz reparaţii sanatoriul din curte (1926); propunere amplasare (în gangul clopotniţei) lespede comemorativă cu inscripţie care să amintească de românii închişi în mănăstire în tipul ocupaţiei din primul război mondial, CMI aprobă (1928); extras din presă („Glasul monarhilor" - 1930) cu descrierea stării precare a mănăstirii; cercetare (1931 şi 1933); deviz lucrări întreţinere la biserică şi paraclis (1931-1933); deviz lucrări întreţinere (la stăreţie, chilii şi anexe - 1933); referat privind sondaje şi cercetări (cu schiţe-detalii); devize restaurare biserică şi paraclis (cornişe, tencuieli, şarpantă, învelitoare - 1934-1937); memoriu privind sondaje şi cercetare pictură (1935); recepţie lucrări (inclusiv sondaje arheologice şi spălare tablouri ctitoriceşti, 1935-1937); două acuarele cu tabloul votiv din naos (de D. Norocea, 1934); una planşă - faţadă sud biserică (1936); două planşe - trotuar în jurul bisericii (1934); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Ion D. Trajanescu, Al. Referendaru, V. Drăghiceanu, G. Balş, Em. Costescu, I. L. Atanasescu, A. Verona, I. Mihail, D. Norocea, Şt. Balş, H. Teodoru, N. lorga. 1919-1939 pdf
3534 TUŢULEŞTI, jud. Vâlcea - Schitul Cornet cu Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul: corespondenţă; deteriorat în timpul primului război mondial; cercetare (1921); deviz reparaţii biserică şi clădiri incintă (1921-1923); cercetare pictură (1926); date istorice; semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, I. Mihail, episcop Vartolomeu, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1921-1937 pdf
3605 VALEA DANULUI, jud. Argeş - Bis. Sf. Nicolae şi Sf. Filofteia: corespondenţă; descriere; istoric; cercetare (1915); chestionar (1921); deviz reparaţii (1938); iconostas de valoare; deviz consolidare şi restaurare (cu planşe - 1941); cerere expropriere teren şi case din zona bisericii (1945); lucrări la pictură (1948); semnatari: Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, I. D. Trajanescu, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Brătulescu.   pdf
3815 Cerere prelungire bursă (I. loanid, 1914) la Paris pentru studiu pictură bizantină; înscrieri la concursul de burse (1914); programul studiilor şi condiţiunile bursei (1914); bursierii „se vor obliga a trimite Comisiunii Monumentelor Istorice, la fiecare 6 luni, un raport despre activitatea şi studiile lor"; programul călătoriilor de studii: 1 - Venezia, Ravenna, Roma, Palermo, 2 - Muntele Athos, 3 – Grecia, 4 – Macedonia, 5 – Serbia, 6 - stagiu într-un Serviciu de restaurare pictură (de tipul Serviciului profesorului Viertelberger), 7 – Bucovina; cerere călătorie de studii în Italia (cu propunere zone de cercetat şi foto Palazzo Vecchio-Fierenze); CMI nu deţine fonduri pentru călătorii de studii (1941); semnatari: dr. C.I. Istrati, Al. Lapedatu, I. Ioanid, A. Verona, G. Balş, Ion D. Trajanescu, V. Brătulescu. 1914-1941 pdf
3863 Rapoarte activitate membrii CMI: raport al lui Al. Bărcăcilă (directorul Muzeului din Turnu Severin); raport al lui N. Ghika-Budeşti despre lucrările executate la Bis. Albă (Baia), Bis. Sf. Gheorghe (Botoşani), clopotniţa Mănăstirii Frumoasa (laşi), Bis. domnească (Dorohoi); raport al lui Ion D. Trajanescu privind lucrări de reparaţii şi restaurare de la monumentele din jud. laşi, Mănăstirea Hurezi, Schitul Sărăcineşti; raport al lui A. Antonovici despre lucrările de la monumentele din jud. Tutova; raport al lui N. Velichi privind monumentele din jud. Covurlui. 1914 pdf

Planşe realizate de Ion D. Trajanescu, aflate în arhiva I.N.P., fondul C.M.I.


În arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fondul Comisiunea Monumentelor Istorice, se află peste o sută de piese desenate care ilustrează activitatea desfăşurată de arhitectul Ion D. Trajanescu în cadrul Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, în perioada 1907-1924: schiţe, studii, relevee şi proiecte de restaurare.

Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut planșe: An/ani planșe: Descarcă pdf:
Câmpulung Argeș Mănăstirea Negru Vodă Plan de situație; studiu amenajare orfelinat 1920 pdf
Corbii Mari Dâmbovița Biserica Sf. Treime Proiect restaurare 1915 pdf
Potlogi Dâmboviţa Palatul Brâncovenesc Plan de situaţie, releveu: planuri, secțiune 1915 pdf
Popești Giurgiu Biserica ”Sf. Treime” Releveu: plan, fațade, plan învelitoare, detaliu șarpantă 1919 pdf
Tismana Gorj Mănăstirea Tismana Plan biserică 1912-1915 pdf
Dobrovăț Iaşi Mănăstirea Dobrovăț Plan de situație 1912 pdf
Hârlău Iaşi Biserica ”Sf. Dumitru” Plan biserică 1915 pdf
Topolniţa Mehedinţi Schitul Topolniţa Plan de situaţie 1912 pdf
Vârciorova Mehedinţi Mănăstirea Vodiţa (ruine) Plan de situaţie 1912 pdf
Brâncoveni Olt Mănăstirea Brâncoveni Releveu biserică, proiect restaurare biserică, detaliu brâu bolniță, consolă cu ornamentații, proiect ușă biserică 1912-1915 pdf
Burdujeni Suceava Mănăstirea Todireni - Burdujeni Plan de situaţie, releveu casă parohială, proiect amenajare casă parohială 1919 pdf
Huși Vaslui Biserica Episcopală ”Sf. Apostoli” Plan, fațadă, secțiune, detalii restaurare 1912 pdf
Dezrobiți Vâlcea Mănăstirea Dintr-un Lemn Plan de situație 1910 pdf
Govora Vâlcea Mănăstirea Govora Plan de situație 1910 pdf
Măldărești Vâlcea Biserica ”Sf. Nicolae și Sf. Voievozi” Plan, fațadă - releveu 1912 pdf
Măldărești Vâlcea Cula Duca Detalii decorațiuni 1912 pdf
Râmnicu Vâlcea Vâlcea Paraclisul Episcopiei Plan, fațadă 1912-1914 pdf
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi - Incinta principală Plan de situaţie, releveu și proiect restaurare clădiri incintă, releveu biserica mare ”Sf. Împărați”, detalii 1908 pdf
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi - Bolnița Plan de situație, releveu: plan, faţade, secţiune, detalii, fațadă foișor 1910 pdf
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi - Schitul ”Sf. Apostoli” Releveu: faţade, secţiuni, detalii 1909 pdf
Romanii de Jos Vâlcea Mănăstirea Hurezi - Schitul ”Sf. Ștefan” Plan situaţie 1908-1909 pdf
Sărăcineşti Vâlcea Schitul Sărăcineşti Plan de situație, releveu, studiu restaurare 1914 pdf
Stăneşti Vâlcea Schitul Stăneşti Plan şi faţadă biserică 1911 pdf
Surpatele Vâlcea Schitul Surpatele Plan de situaţie 1911 pdf
Bucureşti   Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” - Scaune Proiect restaurare: plan şi faţadă laterală 1915 pdf
Bucureşti   Biserica ”Intrarea in Biserică a Maicii Domnului” - Sfinți Proiect restaurare: plan şi faţadă laterală 1915 pdf
Bucureşti   Mitropolia Releveu biserică: plan 1912 pdf

 

Memorii de activitate publicate în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice


Publicația: Capitol: Titlu : Editură/An: Descarcă pdf:
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1914 IV. Lucrări de restaurare și conservare Memoriul d-lui arhitect-ajutor I. D. Trajanescu Inst. de Arte Grafice CAROL GOBL, București, 1915 pdf
Anuarul  Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1915 IV. Lucrări de restaurare și conservare Memoriul d-lui arhitect-ajutor I. D. Trajanescu Inst. de Arte Grafice CAROL GOBL, București, 1916 pdf