Înapoi

Volume publicate de Ion D. Trajanescu

Studii, cercetări, rapoarte, memorii publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - BCMI

Articole publicate în revistele Arhitectura, Artele Frumoase, Urbanismul


Începând cu anul 1909, timp de mai bine de 30 de ani, arhitectul Ion D. Trajanescu desfăşoară o intensă activitate publicistică. El publică studii, cercetări, memorii de restaurare şi rapoarte în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, studii şi articole în revistele Arhitectura, Artele Frumoase, Urbanismul, în ziarele Universul, Gazeta Municipală. Este autorul volumelor: Mitropolia din Bucureşti (1913), Arhitectura (1916)şi a unui curs universitar de perspectivă (1939).

Volume publicate de Ion D. Trajanescu


Trajanescu, Arhitectura
Trajanescu, Mitropolia din București
Perspectiva liniară
Ion D. Trajanescu
Arhitectura. Privire generală asupra arhitecturei antice, medievale, moderne și românești,
București, ”Avântul” Inst. de Arte Grafice, 1916
Ion D. Trajanescu
Mitropolia din București,
București, Tipografia „Gutemberg” Joseph Gobl, 1913
Ion D. Trajanescu
Perspectiva liniară. Metodă practică pentru uzul artelor plastice,
1939


Studii, cercetări, rapoarte, memorii publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - BCMI


În bogata activitate publicistică a arhitectului Ion D. Trajanescu un loc special îl ocupă studiile şi cercetările din domeniul monumentelor istorice, precum şi rapoartele de restaurare publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, în perioada 1909-1916.

Publicația: Anul: Fascicola/Nr.: Autor: Titlu articol: Descarcă pdf:
BCMI 1909, Anul II 5 Ion D. Trajanescu Raport despre lucrările de restaurare a Mănăstirii Hurezi pdf
BCMI 1909, Anul II 7 Ion D. Trajanescu Mănăstirea Hurezi – Chiliile dela miază-noapte – Descriere pdf
BCMI 1909, Anul II 8 Ion D. Trajanescu Mănăstirea Hurezi – Foişorul lui Dionisie Bălăcescu pdf
BCMI 1909, Anul II 8 Nicolae Ghika-Budeşti, Ion D. Trajanescu Restaurarea Mănăstirii Hurezi – Lucrările din 1909 (Memoriu) pdf
BCMI 1910, Anul III 9 Ion D. Trajanescu Mănăstirea Dintr’un Lemn şi Mănăstirea Govora – Descrieri generale arhitectonice pdf
BCMI 1910, Anul III 9 Ion D. Trajanescu Releveul (secţiuni) bisericii mari a Mănăstirii Hurezi (completare la articolul lui N. Ghika-Budeşti din BCMI, 1909, fasc.5, p. 23-32) pdf
BCMI 1910, Anul III   Ion D. Trajanescu Bolniţa Mănăstirii Hurezi: Biserica-Foişorul-Chiliile. Descriere arhitectonică pdf
BCMI 1910, Anul III 10 Ion D. Trajanescu Schitul Sf. Apostoli de pe lângă Mănăstirea Hurezi pdf
BCMI 1911, Anul IV 12 Ion D. Trajanescu Schitul Stăneşti (Vâlcea) pdf
BCMI 1911, Anul IV 13 Ion D. Trajanescu Mănăstirea Surpatele din Vâlcea. Descriere pdf
BCMI 1911, Anul IV   Ion D. Trajanescu Biserica din Popeşti - Vlaşca pdf
BCMI 1912, Anul V 15 Ion D. Trajanescu Biserica şi culele din Măldăreşti (Vâlcea) pdf
BCMI 1912, Anul V 15 Ion D. Trajanescu Mitropolia din Bucureşti pdf
BCMI 1914, Anul VII   Ion D. Trajanescu Schitul Sărăcinești (Înainte de restaurare) pdf
BCMI 1915, Anul VIII   Ion D. Trajanescu Stăreţia mănăstirii Hurezi pdf
BCMI 1916, Anul IX 33 Ion D. Trajanescu Diferite inscripţii la bisericile din Brezoaele – Dâmboviţa (biserica Sf. Nicolae-Brăiloiu şi biserica Adormirii-Cluceru) pdf


Articole publicate în revistele Arhitectura, Artele Frumoase, Urbanismul


Ion D. Trajanescu este membru fondator şi membru al comitetului de redacţie al revistei Arhitectura. În anul 1922 înfiinţează revista Artele Frumoase, împreună cu arhitectul Statie Ciortan.

Publicația: Anul: Nr.: Autor/Autori: Titlu articol: Descarcă pdf:
ARHITECTURA 1916 1/februarie Ion D. Trajanescu Ziduri bătrâne pdf
ARHITECTURA 1916 2/mai semnat ”Arhitectura” Stilul Românesc
(Notă: Acest articol va fi republicat, cu același titlu, în revista Artele Frumoase nr. 6/1922, semnat Ion D. Trajanescu)
pdf
ARHITECTURA 1916 2/mai Ion D. Trajanescu Casa din strada Labirint pdf
ARHITECTURA 1920 I, II   Recenzii: ”Betonul armat” de Ion Ionescu, ed. Gobl, 1915 și ”Bucureștii în viitor” de Cincinat Sfințescu, Tipogr. Văcărescu, 1919 pdf
ARHITECTURA 1924   Ion D. Trajanescu Locuințe economice în capitală pdf
ARHITECTURA 1925   Ion D. Trajanescu Cuvântare ținută la Fundația Carol I în ziua de 27 Martie 1924 cu ocazia jubileului de 25 ani ai școalei superioare de arhitectură din București, în numele cercului ”Ioan Mincu” pdf
ARHITECTURA 1931-1933   Ion D. Trajanescu Arhitectura românească în fața curentelor moderniste pdf
ARHITECTURA 1934 1/ianuarie-decembrie Ion D. Trajanescu Expoziția târg a industriei românești 1934 (privire arhitecturală) pdf
ARHITECTURA 1935 4/decembrie Ion D. Trajanescu Comemorarea lui Ioan Mincu 1851-1912 pdf
ARHITECTURA 1940 2/aprilie-iunie Ion D. Trajanescu Promovarea arhitecturii românești pdf
ARHITECTURA 1941 1/ianuarie-martie Ion D. Trajanescu Fresca înaintașilor noștri pdf
ARHITECTURA 1922 3, 4/martie, aprilie Ion D. Trajanescu Un pelerinagiu la mormântul maestrului Ioan Mincu pdf
ARTELE FRUMOASE 1922 5/mai Ion D. Trajanescu Mausoleul de la Mărășești pdf
ARTELE FRUMOASE 1922 6/iunie Ion D. Trajanescu Stilul Românesc
(Notă: Preia articolul cu același titlu publicat în revista Arhitectura nr. 2/1916)
pdf
ARTELE FRUMOASE 1922 8, 9/august, septembrie Ion D. Trajanescu Monumentele noastre istorice pdf
ARTELE FRUMOASE 1922 12/decembrie Ion D. Trajanescu Arhitectura noastră de azi pdf
ARTELE FRUMOASE 1923 1, 2/ianuarie, februarie Ion D. Trajanescu, Virginia Andreescu Excursiunea din Serbia făcută de elevii Școalei Superioare de Arhitectură din București, pentru studiul artei bizantine sârbești. 22 sept. – 12 oct. Note de drum. pdf
URBANISMUL 1932 5-6/mai-iunie Ion D. Trajanescu Arhitectura națională față de stilul modern
(Notă: Articol preluat din volumul ”Gândirea estetică în arhitectura romănescă. A doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX.”, coord. dr. arh.Gheorghe Săsărman, antologie și note arh. Nicolae Lascu, arh. Alexandrina Deac, Ed. Meridiane, București, 1983)
pdf